Rejsekort - priser

Rabattrint

Afgørelse 2015-0187, 23. februar 2016 - DSB. Klageren mente, at han havde opnået rabattrin 5 på sit personlige pensionistrejsekort. Klageren ikke medhold. 

Fortsat rejse

Afgørelse 2015-0284, 19. april 2016 - Movia. Klageren rejste fra Kongens Nytorv klokken 9.57 til Nørreport st. her undlod han at checke ud. Ca. 45 minutter senere chekcede han atter ind på Nørreport st. for at returnere til Kongens Nytorv, hvor han skiftede til buslinje 1A til Fredericiagade, hvor han checkede ud klokken 11.00. På turen var bussens lokationsindstillinger sat forkert således, at det fremgik, at klageren havde rejst ved Hvidovre Hospital. På trods af dette blev rejsens pris beregnet korrekt til 3 zoner, da den varede sammenlagt 1 time og 3 minutter.

Afgørelse 2015-0136, 23. februar 2016 - Arriva Tog. Klageren rejste fra Ribe til Esbjerg, han checkede sit rejsekort ind på Ribe st. klokken 13.35, da han ankom til Esbjerg st. glemte han at checke sit rejsekort ud. Han rejste retur til Ribe og checkede igen sit rejsekort ind klokken 17.00 på Esbjerg st. Han checkede slutteligt sit rejsekort ud på Ribe st. Klagerens manglende check-ud gjorde at rejsen blev beregnet som en fortsat rejse til en pris på 112 kr. Klager ikke medhold. 

Andet

Afgørelse 2016-0111, 13. september 2016 - DSB. Prisen på rejsekort var højere end prisen på en 65-billet. DSB ikke forpligtet til at godtgøre differencen til klageren. DISSENS

Afgørelse 2016-0044, 14. juni 2016 - DSB. Prisen på rejsekort var højere end prisen på en 65-billet. DSB ikke forpligtet til at godtgøre differencen til klageren. DISSENS 

Afgørelse 2015-0070, 19. april 2016 - Rejsekort Kundecenter v/DSB. Klageren ønskede prisen på sine rejser med rejsekort beregnet efter rejseafstand i luftlinje. Klagen afvistes, da den faldt udenfor ankenævnets kompetence, jf. vedtægterne § 5, stk. 3, nr. 3).Klageren henvistes til at rette henvendelse til Transport- og Bygningsministeriet/Trafik- og Byggestyrelsen med sin klage over beregningen af billetprisen. 

Afgørelse 2014-0246, 14. januar 2015 - Metro. Klagen afvist som henhørende under Transportministeriet, da prisberegningen en del af takstkompetencen efter lov om trafikselskaber § 6, jf. lov om jernbaner § 12.

Afgørelse 2013-0474, Movia. Da Rejsekort Ung ikke udløser rabat med WildCard i Hovedstadsområdet og rejsens pris var den samme, var Movia ikke berettiget til at udstede kontrolafgift på baggrund af manglende gyldig rejsehjemmel, når det ved klagerens køb af Rejsekort Ung ikke på tilstrækkelig vis var anført, at WildCard var en gyldighedsbetingelse. 

Afgørelse 2013-0306, 31. januar 2014 - Movia. Klageren ansås for at have rejst på kortet, selv om hun påstod det modsatte.

Afgørelse 2013-0013, 21. august 2013 - Movia. Priser og rabatter.

Afgørelse 2012-0105, 3. december 2012 - Rejsekort A/S. Transittidsberegning