Rejsekort- mgl check-ind


Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind

Afgørelse 2016-0139, 6. december 2016 -Metro. Glemte at checke ind.

Afgørelse 2016-0091, 13. september 2016 - Metro. Klageren glemte at checke sit rejsekort ind. 

Afgørelse 2016-0072, 13. september 2016 - Metro. Klageren var træt og distræt og havde derfor glemt at checke ind. Ikke medhold. 

Afgørelse 2016-0067, 13. september 2016 - Metro. Havde lige tanket sit kort op, da Metroen ankom, hvorfor han skyndte sig ombord og glemte at checke ind.

Afgørelse 2016-0064, 13. september 2016 - Metro. Klageren glemte at checke sit rejsekort ind, hvorefter hun blev pålagt en kontrolafgift.

Afgørelse 2016-0093, 13. september 2016 - Lokaltog A/S. Klageren oplyste, at hun havde glemt at checket sit rejsekort ind, hvorved hun blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fandt det kritisabelt, at selskabets første fastholdelse af kontrolafgiften ikke var ledsaget af en klagevejledning, som oplyste klageren om muligheden for at indbringe afgørelsen for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Afgørelse 2015-0180, 15. december 2015 - Metro. Klageren oplyste, at han havde checket ind., men dette kunne ikke bekræftes fra udskriften fra de tekniske data fra rejsekortet. Klager ikke medhold.

Afgørelse 2014-0352, 29. september 2015 - Metro. Klageren rejste med metroen, hvor han medbragte et stemplet Øresundsklippekort og et rejsekort uden at have checket sit rejsekort ind. Ved kontrollen var Øresundskortet ikke gyldigt. Det kunne ikke føre til at klagerne fik medhold, at en menneskemængde og en steward skyggede for den ene check-ind automat på Lufthavnen st., hvor klageren steg på metroen.
For lav saldo


Afgørelse 2016-0215, 7. marts 2017 - Metro. For lav saldo til check ind af 4 rejsende på rejsekort anonymt. Saldo 229 kr. Der krævedes 280 kr. 

Ikke registreret i Back Office / manglende check ind


Afgørelse 2015-0275, 13. september 2016 - Metro. Kontrolafgift for manglende check-ind. Troede hun var checket ind, da hun havde holdt kortet hen til standeren og syntes, at hun havde hørt et "blip"
 Manglende check ind. Mast forbi standeren

Afgørelse 2016-0034, 7. marts 2017 - Movia. Klageren gjorde gældende, at sønnen var blevet mast forbi check ind-standerne i bussen af de andre passagerer. Ankenævnet udtalte blandt andet: "... det fremgår af rejsekorthistorikken på sønnens rejsekort, at han ofte rejser med bus til og fra skole, hvorfor ankenævnet lægger til grund, at han er en rutineret rejsekortbruger og fuldt ud er bekendt med, hvor de to kortlæsere befinder sig ved indgangsdøren.Når der tilsyneladende stod mange og ventede ved samme stoppested, burde sønnen have place-ret sig således, at han ved indstigningen enten kom forbi rejsekortlæseren i venstre eller højre side af bussen eller sørgede for at trække sig tilbage fra køen. En passager, som stiger ind i bussen uden samtidigt at checke ind ved indgangen, bærer selv risikoen for at blive pålagt en kontrolafgift ved en efterfølgende kontrol."

Systemfejl /defekt rejsekort


Afgørelse 2014-0213, 21. november 2014 - Metro. Kontrolafgift berettiget for manglende check-in, da klageren vidste, at hans rejsekort var defekt, men ikke havde fået dette skiftet til et nyt. Efter metroens rejseregler kan et rejsekort personligt inddrages, hvis det bliver anvendt af en anden end kortindehaveren. Som kontrolsituationen var beskrevet af parterne, ønskede klageren ikke at opgive sit navn mv. til identifikation af sig selv, og politiet ankom ikke med henblik herpå. Det var således ikke uberettiget, at stewarden i kontrolsituationen inddrog rejsekortet, idet han på daværende tidspunkt ikke kunne være sikker på, hvem kortholderen var. Klageren spærrede den følgende dag selv sit rejsekort, og som det fremgår af rejsekort kortbestemmelser overføres eventuelt restindestående automatisk til indehaverens NemID. Således som det skete i klagerens sag. Herefter fandt ankenævnet intet grundlag for at udtale kritik af, at rejsekortet ”blev tømt”, som klageren havde klaget over.
Anvendte rejsekort på strækning, hvor det ikke var udrullet

Afgørelse 2015-0076, 23. juni 2015 - Midttrafik. Klageren som boede i Roskilde skulle skifte bus i Århus, til en bybus han undlod derfor at checke ud for derfor istedet at skifte checke ind i en Århus bybus, da klageren steg på bussen gik det imidlertid op for ham, at rejsekortet ikke var udrullet i bybussen, hvorfor han henvendte sig til chaufføren, han blev derpå henvist til at køb en billet i billetautomaten i bussen. Klageren forsøgte derefter at købe en billet, men det gik op for klageren, at han kun kunne betale med mønter, og at han derfor ikke kunne købe en billet, umiddelbart herefter var der kontrol i bussen, hvor han blev pålagt en kontrolafgift. Efter disse helt særlige omstændigheder skal Midttrafik frafalde kontrolafgiften mod klagerens betaling af prisen for rejsen med bybussen.   

Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-indCykel
Hørt lyd fra en anden stander / hørt forkert lyd
Ikke gået 4 timer efter tank-op


Checkede ud med det samme


Glemt at checke ud 


Børn


Check-ind af flere rejsende

Afgørelse 2016-0245, 7. marts 2017 - Metro. Klageren troede han havde checket 2 personer ind på sit rejsekort, men der var kun registreret én person på rejsekortet. Klageren ikke medhold. 
Rejst på andens personlige rejsekort

Hvilket rejsekort blev forevist


Fejl på Rejsekortstander

Afgørelse 2016-0074, 13. september 2016 - Metro. Manglede registrering af check-ind på rejsekort. ved klagerens forsøg på check-ind fik hun beskeden: "Fejl på kortlæser". Ikke medhold, da der var 5 andre check-ind muligheder. 

Afgørelse 2015-0160, 19. april 2016 - Metro. Kontrolafgift for manglende check-ind. Klage først fremsendt efter Metros 14 dages klagefrist. Klagereren anførte at check-ind standeren var "frosset". Da Metro Service ikke havde undersøgt sagen, og da Rejsekort A/S oplyste ankenævnet, at standerne godt kunne fryse, kunne dette ikke udelukkes, og klagerens forklaring blev lagt til grund. Klageren bar ved forsøget på check-ind høretelefoner, hvorfor han burde have været særligt opmærksom på at skærmbilledet ikke ændrede sig på check-ind-standeren.

Kunne ikke finde check-ind stander

Afgørelse 2016-0145, 6. december 2016 - ARRIVA Tog. Standerne på Skive st. var placeret tilstrækkeligt tydeligt til, at klagerens søn skulle have opdaget disse.