Sekretariatet

Der er knyttet et sekretariat til ankenævnet. Sekretariatet besvarer skriftlige og mundtlige henvendelser til ankenævnet om en klagesags behandling og om nævnspraksis. Sekretariatet forbereder klagesager til brug for ankenævnets behandling, deltager på ankenævnets møder uden stemmeret, udsender de endelige afgørelser til parterne og opdaterer hjemmesiden.

 

 

Sekretariatet:

 

Christina Hvid, sekretariatschef 


Betina Johansen, chefkonsulent, cand.jur. og daglig leder


Louise Worre Beuchert, cand.jur.


Josefine Plambæk, stud.jur.


 

Du kan kontakte sekretariatet på e-mail/contact info: mail@abtm.dk