Sammensætning

Ankenævnet består af 5 medlemmer. 

Formanden er landsdommer Tine Vuust. Herudover har Forbrugerrådet 2 repræsentanter i nævnet: Asta Ostrowski og Torben Steenberg, og trafikvirksomhederne har 2 repræsentanter: Bjarne Lindberg Bak (DSB) og Alice Stærdahl Andersen(Fynbus).

Ankenævnet er beslutningsdygtigt med 3 medlemmer; nemlig formanden og et medlem fra henholdvis Forbrugerrådet og trafikvirksomhederne. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Medlemmerne er udpeget af deres respektive organisationer for 3 år ad gangen og kan genudpeges. Formanden er udpeget af Bibeskæftigelsesnævnet indtil videre.