Forretningsudvalget

Parterne bag ankenævnet har nedsat et forretningsudvalg i henhold til vedtægterne § 7, stk. 3. Forretningsudvalget er ansvarlig for ankenævnets overordnede drift, udpegning af formand samt påser, at administrationen foregår i overensstemmelse med de revisionsmæssige anbefalinger til bogføring og forretningsgange. 

Forretningsudvalget består af nævnsformand landsdommer, Tine Vuust, sekretariatetsleder, Christina Hvid, repræsentant fra Forbrugerrådet Tænk, Asta Ostrowski samt repræsentant fra transportvirksomhederne, Ann-Merete Holse fra Metroselskabet I/S.

Du kan læse forretningsordenen her: klik