Offentliggørelse

Ankenævnets afgørelser offentliggøres på hjemmesiden.

Ankenævnet kan i forbindelse med sagens behandling bestemme, at navnet på trafikvirksomheden ikke skal nævnes, hvis særlige forhold taler for det. På trafikvirksomhedens anmodning udelades oplysninger, som virksomheden har en berettiget interesse i ikke kommer til offentlighedens kendskab.

Klagerens navn offentliggøres ikke. 

Ankenævnet fører en liste over trafikvirksomheder, der ikke har efterlevet en ankenævnsafgørelse, og som ikke har anlagt en sag ved domstolene om spørgsmålet, som klagen vedrører. 

Oplysninger om trafikvirksomhedens navn tages af listen efter 12 måneder.

Der er ingen trafikselskaber på listen.