Klagens indgivelse

Hvis du ønsker at klage til ankenævnet, skal du være opmærksom på, at der er en række betingelser, der skal være opfyldt:

Inden du klager, skal du have rettet skriftlig henvendelse til trafikvirksomheden og forgæves have søgt at få en tilfredsstillende ordning med virksomheden.

Hvis der allerede er afsagt en dom eller indgået et retsforlig mellem dig og trafikvirksomheden, kan ankenævnet ikke behandle klagen.
 
Det er et krav, at du indbetaler klagegebyret til ankenævnets konto, og at klagen indgives på ankenævnets klageskema. Der vil ikke blive oprettet nogen sag, hvis du ikke opfylder disse betingelser. 

Hvis du ikke har mulighed for at udfylde klageskemaet på vores hjemmeside, kan du kontakte ankenævnets sekretariat på e-mail: mail@abtm.dk eller på telefon 36 13 18 91 onsdag og fredag fra 9.30 – 11.30 og bede om at få tilsendt et klageskema.

Vi ser helst, at du klager via vores hjemmeside, eller scanner klageskemaet til mail@abtm.dk, men hvis du ikke har mulighed for dette, kan du telefaxe klageskemaet til 36 13 18 77 eller sende det til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby.

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem forbrugere og udbydere af bus, tog og metro. Dvs. sager af hovedsagelig økonomisk karakter. Sager uden økonomisk indhold kan dog også tages under behandling i visse tilfælde.

Klagen kan indgives på dansk, norsk, svensk og engelsk. Korrespondancen kan foregå på engelsk, men ankenævnets afgørelser er på dansk.