Gebyr

Det koster 160 kr. at klage. Hvis det omtvistede beløb er mindre end 160 kr., er klagegebyret 80 kr. 

Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i klagen, eller hvis du trækker klagen tilbage inden ankenævnsbehandlingen, hvis sagen afsluttes med forlig inden ankenævnsbehandlingen eller hvis ankenævnet ikke kan behandle klagen.

Først når gebyret og klageskemaet er modtaget i ankenævnet, kan sekretariatet påbegynde sagsbehandlingen. Gebyret indbetales til ankenævnets bankkonto i Danske Bank med reg.nr. 4183 Kontonummer 12040768. Husk at påføre passagerens navn på indbetalingen.