Berostillelse

Når trafikvirksomheden modtager klagen fra ankenævnet, skal selskabet stille den fortsatte behandling af sagen i bero. Dette betyder, at trafikvirksomheden hverken må sende rykkerbreve, sende sagen til inkasso eller udtage stævning mod passageren om de forhold, som klagesagen angår. 

Passageren kan heller ikke anlægge sag ved domstolene mod trafikvirksomheden om de forhold, som klagen vedrører, så længe klagen er under behandling i ankenævnet.