Afgørelser

Du kan læse ankenævnets afgørelser ved at klikke på sagstypen i menuen til venstre. 

Hvis du vil søge på et konkret sagsnummer eller et ord, skal du anvende funktionen under fanebladet "Søg"

Før du beslutter dig for at indgive en klage, kan det være en god idé at undersøge om ankenævnet har truffet afgørelse i sager, der minder om din. På denne side kan du læse ankenævnets afgørelser og søge i menuen under emner.